Tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần nói về việc học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dựa trên những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mẩu chuyện của những người đã sống, làm việc và được gặp Người hoặc chính những câu chuyện và những việc mà Người đã kể, đã làm, nội dung... ...
Bác Hồ ở Tân Trào

Bác Hồ ở Tân Trào

Lượt xem:

Cuốn sách tập hợp những bài viết, hồi ký của một số Nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ, đồng bào từng ở bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh những ngày Người ở Tân Trào trước Tổng khởi nghĩa. ...
Bác Hồ với những mùa Xuân kháng chiến

Bác Hồ với những mùa Xuân kháng chiến

Lượt xem:

Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến Tác giả: Ngô Quân lập (Sưu tầm, tuyển chọn) Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật – Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc ...
Chuyện kể về Bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật

Chuyện kể về Bác Hồ qua các tài liệu và hiện vật

Lượt xem:

Cuốn sách gồm 29 câu chuyện về các tài liệu, hiện vật gắn bó với cuộc sống hàng ngày của Bác tại Phủ Chủ tịch. Mỗi câu chuyện giúp độc giả hiểu rõ hơn về những hiện vật, tài liệu, cảnh quan nơi đây, không chỉ phản ánh tư tưởng lỗi lạc, tri thức uyên bác, thiên tài lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự... ...
KHỐI 9 THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 9 THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Các ngày 14;16;18;20/5/2022, 98 học sinh khối lớp 9 trường THCS Vĩnh Phong 2, thi học kì II năm học 2021-2022 ...