Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
70/QĐ-PGDĐT 21/09/2020 Quyết định, Thành lập nhóm báo cáo viên và kiểm tra, nghiệm thu báo cáo cơ sở dữ liệu 32 đơn vị đầu năm học 2020-2021
21 /QĐ -THCS VP2 20/09/2020 Quyết định, Về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; Ban phục vụ tổ chức các hoạt động Trung Thu năm học: 2020 – 2021
22/QĐ-PGDĐT 20/05/2020 Quyết định, về việc công nhận thành tích soạn bài giảng điện tử đóng góp vào “Kho bài giảng điện tử” của Phòng Giáo dục và Đào tạo để học sinh tự học trong thòi gian nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19
19/QĐ-PGDĐT 18/05/2020 Quyết định, V/v thành lập Đoàn dự thi học sinh giỏi THCS cấp Tỉnh năm học 2019-2020
1283/QĐ-UBND 13/05/2020 Quyết định, Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn Huyện Vĩnh Thuận
103/QĐ-LĐLĐ 09/04/2020 Quyết định, V/v ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của LĐLĐ Huyện
845/QĐ-UBND 06/04/2020 Quyết định, Điều chỉnh khoản 3 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh Kiên Giang ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
09-QĐ/BTGHU 01/04/2020 Quyết định, V/v trưng dụng cán bộ hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
15/QĐ-THCS-VP2 26/03/2020 Quyết định, Về việc thành lập tổ báo cáo viên triển khai “cách soạn bài giảng điện tử trên phần mềm Trí Việt E.Learning” các môn học để học sinh tự học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh covid-19 Năm học: 2019-2020
14/QĐ-PGDĐT 23/03/2020 Quyết định, V/v thành lập tổ biên soạn bài giảng điện tử môn học lớp 5 và lớp 9 để học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
14/QĐ-THCS-VP2 22/03/2020 Quyết định, Về việc thành lập Ban chỉ đạo Dạy học qua internet, Zalo, trên truyền hình và các phương tiện khác trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
702/QĐ-UBND 19/03/2020 Quyết định, V/v công nhận và cấp Bằng công nhận Trương đạt chuẩn Quốc gia
Trang 1 / 212»