HỌC SINH LỚP 9 ĐI HỌC TRỞ LẠI TỪ NGÀY 16/3/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

-Thực hiện theo Công văn số 1283 của Văn phòng UBND Tỉnh Kiên Giang, ngày 12/3/2020 và Công văn số 495 của Sở GD&ĐT Kiên Giang, ngày 13/3/2020.

(Kèm theo Công văn số 479 của Sở GD&ĐT Kiên Giang đề xuất ý kiến với Sở Y Tế Kiên Giang và Công văn 480 của Sở GD&ĐT Kiên Giang đề xuất đến UBND Tỉnh Kiên Giang).

Ban biên tập