Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
20/10/2020 20/10/2020 Văn bản khác, ỦNG HỘ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
17/HD-LĐLĐ 18/10/2020 Văn bản khác, HD chia cụm thi đua
2343/SGDĐT-GDTrH&GDTX 13/10/2020 Văn bản khác, V/v Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm học 2020-2021
VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC 25/09/2020 Văn bản khác, KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY (sử dụng trong bồi dưỡng giáo viên)
17/HD-LĐLĐ 18/09/2020 Văn bản khác, Chia cụm thi đua trong hệ thống Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021
01-HD/BTGHU 31/08/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết-Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)
14/HD-LĐLĐ 27/04/2020 Văn bản khác, Công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020
13/HD-LĐLĐ 23/03/2020 Văn bản khác, V/v khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân và công nhận, gắn biển công trình, sản phẩm thi đua
23/HD-HKH 16/03/2020 Văn bản khác, Viết bài tham luận tại Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020
11/HD-LĐLĐ 16/03/2020 Văn bản khác, Công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới trên đất liền trong đoàn viên, CNVCLĐ
12/HD-LĐLĐ 16/03/2020 Văn bản khác, Tuyên truyền, kỉ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020
05/THCS-Vp2 09/03/2020 Văn bản khác, về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
Trang 1 / 212»