Tiết-61-luyện-tập-SH6 (Bảng tương tác)

Lượt xem: Lượt tải:

Đọc số thành chữ

Lượt xem: Lượt tải:

Ghép các định dạng video

Lượt xem: Lượt tải:

Xử lí Clip bị quay ngược

Lượt xem: Lượt tải:

Cập nhật giờ cho máy tính (phải có Internet)

Lượt xem: Lượt tải:

Chuyển phần mở rộng các định dạng video

Lượt xem: Lượt tải:

Các Quyết định tuyển dụng

Lượt xem: Lượt tải:

Lịch báo giảng

Lượt xem: Lượt tải:

PEMIS online

Lượt xem: Lượt tải:

Sử dụng trò chơi vận động

Lượt xem: Lượt tải:

Phần mềm gõ tiếng Việt Unikey

Lượt xem: Lượt tải:

Giáo trình word căn bản

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 212 »