HỌC Ở NHÀ

TÀI LIỆU HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ TỪ NGÀY 16/3/2020 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI

Truy cập tại đây

 

*Học tại nhà với ViettelStudy

Hướng dẫn giáo viên tạo khóa học

Hướng dẫn_Admin Kiểm duyệt Khóa Học

-Bộ tài liệu điện tử hỗ trợ dạy – học môn Tiếng Anh phổ thông Smartschool của Công ty Cổ phần trường học thông minh tại địa chỉ: smartschool.edu.vn; được miễn phí trong thời gian từ ngày 10/3/2020 đến hết ngày 30/4/2020, giáo viên và học sinh đăng ký tài khoản tại địa chỉ: http://bit.ly/DK_TA

-Kho bài giảng Elearning của Bộ GDĐT tại địa chỉ:

https://elearning.moet.edu.vn/

*LỚP 9:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*LỚP 8:

 

 

 
 

 

 
 

 

 

*LỚP 7:

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

*LỚP 6: