Kế hoạch của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

*Kế hoạch của Hiệu trưởng (click chuột vào ảnh)

Võ Văn Chin-Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phong 2 (ảnh thứ 2 tính từ phải sang)

 

*Kế hoạch của Phó hiệu trưởng (click chuột vào ảnh)

Trần Văn Lâm-Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Phong 2 (ảnh thứ 2 tính từ phải sang)