Võ Văn Chim
 • Võ Văn Chim
 • Lãnh đạo nhà trường
 • Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 • 091 957 4733
 • vvchim@vinhthuan.edu.vn
 • -Đảng viên -Giáo viên Vật lí -Trình độ CM: ĐHSP Vật lí
Trần Văn Lâm
 • Trần Văn Lâm
 • Lãnh đạo nhà trường
 • Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng
 • 091 934 6028
 • tvlam@vinhthuan.edu.vn
 • -Đảng viên -Giáo viên Toán -Trình độ CM: ĐHSP Toán