Bài giảng điện tử (học online)

Hoàn thành tháng 3 năm 2020

 

Hoàn thành tháng 3 năm 2020

Hoàn thành tháng 3 năm 2020

 

 
Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ
-Môn: Tin học, lớp 8
-Tải xuống
Hoàn thành tháng 12 năm 2018

 

Bài 13: Công cơ học
-Môn: Vật lí, lớp 8
-Tải xuống
Hoàn thành tháng 12 năm 2018

 

Unit 4: OUR PAST (READ)
Môn: Tiếng Anh 8
Tải xuống
Hoàn thành tháng 12 năm 2018

 

-Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LỚP CÁ
-Môn: Sinh học, lớp 7.
-Tải xuống
Hoàn thành tháng 12 năm 2018

 

-Bài 11: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH
-Môn: Tin Học, lớp 6.
-Tải xuống
Hoàn thành tháng 12 năm 2018

 

 

 


Bài học: Đoàn thuyền đánh cá

môn Ngữ Văn, lớp 9

Tải xuống

 

 

 

Bài học: Địa lí địa phương – tỉnh Kiên Giang
môn Địa lí 9

Tải xuống

 

 

 
Bài học: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
môn Địa lí 7

Tải xuống

 

 

 
Bài học: Chống ô nhiễm tiếng ồn
môn Vật lí 7
Tải xuống

 

 
Unit 6: THE ENVIRONMENT (LISTEN)

môn Tiếng Anh 9

Tải xuống

 

Bài học: Thông tin về trái đất năm 2000
môn Ngữ Văn 8

Tải xuống

 

Bài học:Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
môn GDCD 7
Tải xuống

 

 

Bài học: Biến dạng của rễ
môn Sinh học 6
Tải xuống

 

 
Bài học: Tổ chức và truy cập Internet
môn Tin học 9
Tải xuống

 

 

 
Bài học: Lặng lẽ SaPa
môn Ngữ Văn 9
Tải xuống

 

Bài học: Lực điện từ
môn Vật lí 9
Tải xuống

 

 

Bài học: Thực hành quan sát cấu tạo trong một số thân mềm
môn Sinh học 7
Tải xuống

 

 

 
Bài học: Tia phân giác
môn Toán 7

Tải xuống

 

 

 
Bài học: Sông nước Cà Mau
Dư địa chí

Tải xuống

 

 

Bài học: Biến dạng của lá
môn Sinh học 6
Tải xuống