Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
16/CT-TTg 31/03/2020 Chỉ thị, Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
15/CT-TTg 27/03/2020 Chỉ thị, Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
2268/CT-BGDĐT 08/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục
138/CT-BGDĐT 18/01/2019 Chỉ thị, VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG HỒ SƠ, SỔ SÁCH TRONG NHÀ TRƯỜNG
Số: 05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị, VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Số: 42-CT/TW 24/03/2015 Chỉ thị, VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG VĂN HÓA CHO THẾ HỆ TRẺ GIAI ĐOẠN 2015-2030