THI VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

THI VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Từ ngày 19-22/1/2021 Trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức cho 56 học sinh từ khối 6 đến khối 9 tham gia thi Violympic cấp Trường năm học 2020-2021: -Môn Toán Tiếng Anh: 1 học sinh -Môn Toán Tiếng Việt: 40 học sinh -Môn Vật lí: 15 học sinh *Xem trên điện thoại: ...
THI IOE CẤP HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2020-2021

THI IOE CẤP HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Ngày 15/1/2021 tại Trường THCS Vĩnh Phong 2, một trong những Hội đồng coi thi ioe cấp Huyện năm học 2020-2021, đã tổ chức cho 28 thí sinh tham gia từ khối lớp 3 đến khối lớp 9 là học sinh của 4 Trường: THCS Vĩnh Phong 2, THCS Vĩnh Thuận, TH Vĩnh Phong 3, TH Vĩnh Thuận 1, trong đó: -Khối lớp 3: 2 học sinh -Khối lớp 4: 2 học sinh... ...
THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

-Thực hiện Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 của UBND tỉnh về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; -Thực hiện Công văn số 2190/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 02/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, về việc hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2020-2021;... ...
XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2019-2020

XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 2/7/2020 Hội đồng xét Tốt nghiệp THCS của Trường THCS Vĩnh Phong 2 tiến hành họp xét tốt nghiệp cho 128 học sinh khối 9 năm học 2019-2020 Ban biên tập ...
HỖ TRỢ KĨ THUẬT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2

HỖ TRỢ KĨ THUẬT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2

Lượt xem:

Thực hiện Quyết định số 7 của Phòng GD&ĐT, ngày 18/2/2020 Đoàn kiểm tra, hỗ trợ kĩ thuật kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn Quốc gia của Phòng GD&ĐT Huyện Vĩnh Thuận đến làm việc tại Trường THCS Vĩnh Phong 2. -Thực hiện Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung... ...
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2015-2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2015-2020

Lượt xem:

...
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Lượt xem:

...
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Lượt xem:

...