8 HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC BỔNG

8 HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC BỔNG

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Hội khuyến học huyện Vĩnh Thuận. Được sự giúp đỡ của Công ty TNHH Trường Phát Kiên Giang, tài trợ kinh phí để tặng học bổng cho học sinh nghèo trong huyện, ngày 5/5/2022 tại Hội trường UBND, Hội khuyến học huyện Vĩnh Thuận đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 100 học sinh trong... ...