TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2021, Lãnh đạo Nhà trường phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường THCS Vĩnh Phong 2 tiến hành tổ chức hội nghị viên chức và người lao động, năm học 2021-2022. Hình thức tổ chức:

  • Tham gia trực tiếp gồm Lãnh đạo Nhà trường, CĐCS, Bí Thư Đoàn Thanh niên, Tổ Trưởng và Tổ Phó các tổ chuyên môn.
  • Tham gia trực tuyến là Cán bộ, Nhân viên và Giáo viên toàn trường.

Toàn thể hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị năm học 2020-2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm.

Tại hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu cơ bản của năm học đối với cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường, các chỉ tiêu về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chuyên môn cũng như tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong năm học 2021-2022. Đây là cơ sở để cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu trong hoạt động dạy và học để hoàn thành nhiệm vụ năm học mới, đặc biệt trong tình hình diễn biến của dịch Covid-19 còn hết sức phức tạp.

Cũng tại chương trình hội nghị, cũng thông qua báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ trước và đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023, theo đó, Thầy Nguyễn Hữu Sự được tập thể nhà trường bầu giữ chức Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023, hai thành viên là thầy Nguyễn Chí Đại và Cô Trần Thị Hằng.

Qua một ngày làm việc Hội nghị Viên chức – Người lao động năm học 2021-2022 đã thành công tốt đẹp, Với tinh thần đầy nhiệt quyết chào mừng năm học mới Tập thể Viên chức – Người lao động Trường THCS Vĩnh Phong 2 sẽ gặt hái được nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ dạy và học trong năm học này./.

Ban Biên Tập