TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày đăng: Lượt xem:

 PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2 Số:10 /KH-THCS-VP 2 CỘNG HOÀ...

Tin tức giáo dục

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2018

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2018

-Ngày 3/7/2018 chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2 họp thường kỳ tháng 7 năm 2018. Tham gia cuộc họp chi bộ có mặt 22 đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Chuyên đề giáo dục

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2018

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2018

-Ngày 3/7/2018 chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2 họp thường kỳ tháng 7 năm 2018. Tham gia cuộc họp chi bộ có mặt 22 đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Tin tức

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2018

SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7 NĂM 2018

-Ngày 3/7/2018 chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2 họp thường kỳ tháng 7 năm 2018. Tham gia cuộc họp chi bộ có mặt 22 đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...