Hoạt động - Sự kiện

THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 33

THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 33

17/04/2018

-Ngày 16/04/2018 trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ (SHDC) của tuần 33 năm học 2017-2018. Tham dự giờ sinh hoạt có lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm...

TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày đăng: Lượt xem:

 PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2 Số:10 /KH-THCS-VP 2 CỘNG HOÀ...

Tin tức giáo dục

THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 33

THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 33

-Ngày 16/04/2018 trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ (SHDC) của tuần 33 năm học 2017-2018. Tham dự giờ sinh hoạt có lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và gần 600 em...

Đào tạo

ĐIỂM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

ĐIỂM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

-Truy cập theo link: https://drive.google.com/drive/folders/0BwfIRszWixuBQTdhN1dwN0FsWU0?usp=sharing

Chuyên đề giáo dục

THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 33

THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 33

-Ngày 16/04/2018 trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ (SHDC) của tuần 33 năm học 2017-2018. Tham dự giờ sinh hoạt có lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và gần 600 em...

Tin tức

THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 33

THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 33

-Ngày 16/04/2018 trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ (SHDC) của tuần 33 năm học 2017-2018. Tham dự giờ sinh hoạt có lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và gần 600 em...