TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày đăng: Lượt xem:

 PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2 Số:10 /KH-THCS-VP 2 CỘNG HOÀ...

Tin tức giáo dục

KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN TRẦN THỊ DIỄM VÀ NGUYỄN KIM MỘNG

KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN TRẦN THỊ DIỄM VÀ NGUYỄN KIM MỘNG

      Nhân dịp chào mừng kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), với sự chấp thuận của Đảng ủy Vĩnh Phong, ngày 11/12/2018, Chi ủy-Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2...

Chuyên đề giáo dục

KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN TRẦN THỊ DIỄM VÀ NGUYỄN KIM MỘNG

KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN TRẦN THỊ DIỄM VÀ NGUYỄN KIM MỘNG

      Nhân dịp chào mừng kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), với sự chấp thuận của Đảng ủy Vĩnh Phong, ngày 11/12/2018, Chi ủy-Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2...

Tin tức

KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN TRẦN THỊ DIỄM VÀ NGUYỄN KIM MỘNG

KẾT NẠP 2 ĐẢNG VIÊN TRẦN THỊ DIỄM VÀ NGUYỄN KIM MỘNG

      Nhân dịp chào mừng kỉ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), với sự chấp thuận của Đảng ủy Vĩnh Phong, ngày 11/12/2018, Chi ủy-Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2...