TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày đăng: Lượt xem:

 PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2 Số:10 /KH-THCS-VP 2 CỘNG HOÀ...

Tin tức giáo dục

NGÀY HỘI TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN GẮN VỚI LỄ KẾT NẠP 90 ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM 2019

NGÀY HỘI TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN GẮN VỚI LỄ KẾT NẠP 90 ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM 2019

      Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận chọn Liên đội trường THCS Vĩnh Phong 2, tổ chức điểm ngày Hội “Tiến bước lên Đoàn” gắn với “Lễ kết nạp đoàn viên” cho 90 đội viên ưu tú...

Tin tức

NGÀY HỘI TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN GẮN VỚI LỄ KẾT NẠP 90 ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM 2019

NGÀY HỘI TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN GẮN VỚI LỄ KẾT NẠP 90 ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM 2019

      Hội đồng Đội huyện Vĩnh Thuận chọn Liên đội trường THCS Vĩnh Phong 2, tổ chức điểm ngày Hội “Tiến bước lên Đoàn” gắn với “Lễ kết nạp đoàn viên” cho 90 đội viên ưu tú...