HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 9 NĂM HỌC 2019-2020

HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 9 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

*Ngày 25/08/2019 trường THCS Vĩnh Phong 2 họp hội đồng sư phạm tháng 9 năm học 2019-2020, tham gia cuộc họp có mặt 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. *Các bộ phận Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Đội đánh giá công tác tháng 8 và triển khai công tác hoạt động tháng 9 năm học 2019-2020. *Các Chỉ thị, Công văn, Thông báo, Hướng dẫn,... ...
SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6 NĂM HỌC 2019-2020

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6 NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

*Ngày 16/09/2019 Trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức sinh hoạt dưới cờ tuần 6 năm học 2019-2020: -Buổi sáng khối 8&9 có 302 học sinh tham gia từ 7 giờ đến 7 giờ 45 -Buổi chiều khối 6&7 có 316 học sinh tham gia từ 16 giờ 35 đến 17 giờ 20 *Các nội dung trong giờ sinh hoạt: Chi đội 8B (buổi sáng), chi đội 6B (buổi chiều)... ...