Vì chủ quyền an ninh biên giới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nguồn: Đài Phát thanh và truyền hình Kiên Giang

Ban biên tập