TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

-Thực hiện công văn số 189 ngày 26/1/2021 của Sở GD&ĐT Kiên Giang, V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện

-Thực hiện Thông báo số 08 ngày 27/1/2021 của UBND Huyện Vĩnh Thuận, V/v Treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Trường THCS Vĩnh Phong 2 phân công CBGV&NV trực cơ quan trong các ngày nghỉ Tết như sau:

Ban biên tập