THI VIOLYMPIC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 19-22/1/2021 Trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức cho 56 học sinh từ khối 6 đến khối 9 tham gia thi Violympic cấp Trường năm học 2020-2021:

-Môn Toán Tiếng Anh: 1 học sinh

-Môn Toán Tiếng Việt: 40 học sinh

-Môn Vật lí: 15 học sinh

*Xem trên điện thoại: