PHẢN BÁC THÔNG TIN XẤU, ĐỘC TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 122 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Vĩnh Thuận, ngày 24/3/2022, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của 33 trường học trong huyện tham gia lớp tập huấn công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, cụ thể:

-Kĩ năng nhận diện, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

-Hướng dẫn viết tin, bài báo chí

Ban biên tập