TÂN SỬU 2021: XUÂN CHIA SẺ, TẾT YÊU THƯƠNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/02/2021 Trường THCS Vĩnh Phong 2 trao 30 suất quà trị giá 5,4 triệu đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo vui Xuấn đón tết Tân Sửu 2021.

-Góp phần chung tay hỗ trợ các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón tết và các em học sinh chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đồng thời, giáo dục cho đội viên, thiếu nhi ý thức tiết kiệm, tinh thần đoàn kết, ý thức chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

– Phong trào được tuyên truyền và triển khai rộng rãi, huy động được sự tham gia đông đảo của đội viên, thiếu nhi; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa giáo dục và phù hợp với từng đối tượng trong địa bàn.

– Nguồn vận động từ phong trào “Xuân sẻ chia – Mừng Xuân Tân Sửu” được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

– Thời gian: Từ ngày 25/01/2021 đến 03/02/2021.

– Đối tượng: Là học sinh đang theo học tại trường, PHHS, các Mạnh Thường Quân tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Lưu ý: Không vận động các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách


*Xem trên điện thoại: