SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 23 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 1/2/2021 Trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức các tiết sinh hoạt dưới cờ tuần 23 năm học 2020-2021:

-Buổi sáng từ 7 giờ đến 7 giờ 45 phút

-Buổi chiều từ 16 giờ 35 phút đến 17 giờ 20 phút

 

Ban biên tập