NGÀY HỌC ĐẦU TIÊN SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 296 ngày 16/2/2021 của Sở GD&ĐT Kiên Giang, V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở GD khi học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Ngày 17/2/2021 Trường THCS Vĩnh Phong 2 bắt đầu cho học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe của học sinh; thực hiện khai báo y tế sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.