LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIN HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 2153/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày  23/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020″; công văn số 1033/VP-NCTH ngày 24/9/2020 của UBND huyện Vĩnh Thuận về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020.

Để nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, sáng ngày 5/11/2020 Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận khai giảng lớp tập huấn Nâng cao trình độ tin học cho giáo viên năm 2020, tham dự lễ khai mạc có lãnh đạo phòng GD và 32 học viên là cán bộ quản lí, giáo viên Tin học, cán bộ quản lý trang thông tin điện tử của các Trường học trong Huyện

Thực hiện công văn số 294 ngày 30/10/2020 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận, Trường THCS Vĩnh Phong 2 có 2 giáo viên Nguyễn Chí Đại và Huỳnh Thanh Phong tham gia lóp tập huấn .

Các nội dung cơ bản tại lóp tập huấn:

-Triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021 và các văn bản có liên quan

-Đăng bài trên trang thông tin điện tử

-Sử dụng google biểu mẫu

-Tổ chức họp trực tuyến trên ứng dụng google Meet

-Khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, xây dựng kế hoạch

-Thực hành khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, xây dựng kế hoạch; đăng bài, ảnh trên trang tin điện tử

-Kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin trên internet

-Sử dụng google Drive để “số hóa” hồ sơ giáo viên

Lớp tập huấn sẽ diễn ra vào các ngày 5;6/11/2020 tại Hội trường phòng GD&ĐT

Ban Biên tập