HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 1 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/1/2021 Trường THCS Vĩnh Phong 2 họp HĐSP tháng 1 năm học 2020-2021

*Các văn bản được thông qua tại cuộc họp:

-Công văn số 3155 ngày 24/12/2020 của Sở GD&ĐT Kiên Giang, V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch GD của Nhà Trường

-Quyết định số 2434 ngày 28/12/2020 của UBND Huyện Vĩnh Thuận, V/v Giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho đơn vị Trường THCS Vĩnh Phong 2

-Thông báo số 08 ngày 27/1/2021 của UBND Huyện Vĩnh Thuận, V/v Treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

-Hướng dẫn số 366 ngày 17/12/2020 của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận, V/v Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết cuối kỳ I THCS năm học 2020-2021

-Kế hoạch số 37 ngày 25/12/2020 của Trường THCS Vĩnh Phong 2, V/v Dạy và học trong tình huống xảy ra dịch bệnh Covid-19

-Kịch bản số 01 ngày 25/12/2020 của Trường THCS Vĩnh Phong 2, V/v Ứng phó phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban biên tập