HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 9 LẦN 2 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 14/1/2020 Trường THCS Vĩnh Phong 2 họp cha mẹ học sinh khối lớp 9 lần 2 năm học 2020-2021:

-Thông báo đến cha mẹ học sinh về tình hình rèn luyện hạnh kiểm, kết quả học tập của 140 học sinh trong học kì I năm học 2020-2021

-Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động học tập của học sinh trong học kì II năm học 2020-2021

Ban biên tập