HỌP CHA MẸ HỌC SINH KHỐI 6;7;8 LẦN 2 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 16/1/2020 Trường THCS Vĩnh Phong 2 họp cha mẹ học sinh khối lớp 6;7;8 lần 2 năm học 2020-2021:

-Thông báo đến cha mẹ học sinh về tình hình rèn luyện hạnh kiểm, kết quả học tập của 457 học sinh trong học kì I năm học 2020-2021

-Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện các hoạt động học tập của học sinh trong học kì II năm học 2020-2021


*Hoặc (xem được trên điện thoại)