HỌC SINH TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN NGÀY 14/3/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

-Thực hiện theo Công văn số 586 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 251 của UBND Tỉnh Kiên Giang và Công văn số 367 của Sở GD&ĐT Kiên Giang


Ban biên tập