DANH SÁCH NGƯỜI VIỆT NAM (TRONG HUYỆN VĨNH THUẬN) RA NƯỚC NGOÀI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Văn phòng LĐLĐ Huyện Vĩnh Thuận gửi Danh sách của Công an Huyện Vĩnh Thuận thống kê người Việt Nam (trong Huyện Vĩnh Thuận) ra nước ngoài để các CĐCS nắm; đồng thời khi phát hiện trên địa bàn có người Việt liên quan đến yếu tố nước ngoài hoặc người nước ngoài về địa phương thì kịp thời báo cáo về LĐLĐ Huyện; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và thực hiện đúng theo quy định.

Xem danh sách