CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

-Được quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nhà Trường lập kế hoạch, đề ra các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị theo chỉ đạo chung của ngành, cấp trên. Theo đó, các hoạt động giáo dục như các tiết sinh hoạt dưới cờ ngày 22/2/2021, nhà Trường chỉ thực hiện mỗi một công việc là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe của bản thân.

-Tất cả vì sức khỏe và sự an toàn của học sinh, Trường THCS Vĩnh Phong 2 nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Học sinh được cung cấp kiến thức và nghiêm túc thực hiện những quy định, khuyến cáo của nhà trường về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ban biên tập