aerobic “Liên khúc Những con vật đáng yêu”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiết mục aerobic “Liên khúc Những con vật đáng yêu” của học sinh trường Mẫu giáo Vĩnh Phong, tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức Lịch sử Việt Nam, ngày 19/4/2022, tại Nhà thiếu nhi huyện Vĩnh Thuận