aerobic “Liên khúc bóng bóng bang bang và con vật của bé bào ngư”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiết mục aerobic “Liên khúc bóng bóng bang bang và con vật của bé bào ngư”, học sinh trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Nam, tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức Lịch sử Việt Nam, ngày 19/4/2022, tại Nhà thiếu nhi huyện Vĩnh Thuận