aerobic “Gia đình nhỏ hạnh phúc to”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiết mục aerobic “Gia đình nhỏ hạnh phúc to” của học sinh trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc, tham gia Hội thi Tìm hiểu kiến thức Lịch sử Việt Nam, ngày 19/4/2022, tại Nhà thiếu nhi huyện Vĩnh Thuận