TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

-Ngày 28/9/2020 Trường THCS Vĩnh Phong 2 khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2020 với Chủ đề: Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, gắn với sinh hoạt dưới cờ tuần 4 năm học 2020-2021.

-Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

Các hoạt động của Tuần lễ đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

-Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020. Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp trường tổ chức vào ngày ngày 28/9/2020 gắn với chào cờ đầu tuần.

-Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của trường, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber…) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.

-Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

– Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học, và hoạt động thư viện; xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của trường; khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

– Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, cha mẹ học sinh và viên chức trong trường. Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học”

-Treo khẩu hiệu tuyên truyền về tuần lễ học tập suốt đời (trước cổng trường):

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (01/10/2020-07/10/2020)

CHUYỂN ĐỔI SỐ THÚC ĐẨY HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Ban biên tập