Lịch Báo Giảng

Ngày đăng: Lượt xem: Lượt tải:

-Tiện ích Lịch Báo Giảng
-Thực hiện dựa trên PPCT của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận
-Một số chú ý:
+Tô màu đỏ là gõ vào
+Cột Môn click vào biểu tượng tam giác “chọn”
-Tuần 2.3 chỉ cần gõ con số PPCT
-Các tuần tiếp theo chỉ cần sửa con số 1 ở tuần 1 và các con số PPCT
-Hi vọng hữu ích cho đồng nghiệp