THI KHOA HỌC, KĨ THUẬT CẤP HUYỆN

-Ngày 5/11/2017, Ban tổ chức hội thi khoa học, kĩ thuật của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận đến thẩm định sản phẩm dự thi của trường THCS Vĩnh Phong 2 (Vĩnh Thuận – Kiên Giang). Mục đích của hội thi khoa học, kĩ thuật nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kĩ thuật vào thực tiễn
IMG_4644

Học sinh Ngô Vũ Hào (ảnh phải, đeo khăn quàng) trường THCS Vĩnh Phong 2, thuyết trình sản phẩm dự thi ngày 5/11/2017

IMG_4642

Học sinh Ngô Vũ Hào, trường THCS Vĩnh Phong 2, thuyết trình sản phẩm dự thi ngày 5/11/2017

IMG_4646

Học sinh Ngô Nguyễn Thu, trường THCS Vĩnh Phong 2, thuyết trình sản phẩm dự thi ngày 5/11/2017

IMG_4647

Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó trưởng phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận (ảnh phải), tư vấn cho học sinh Ngô Nguyễn Thu ngày 5/11/2017

IMG_4648

Nhóm học sinh lớp 9A trường THCS Vĩnh Phong 2, thuyết trình sản phẩm dự thi: tạo năng lượng từ nước và gió, ngày 5/11/2017

IMG_4656

Ngô Thị Ngọc Hạnh – Phó trưởng phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận (ảnh trái), tư vấn cho nhóm học sinh lớp 9A ngày 5/11/2017

-Đối với học sinh, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật khuyến khích các em quan tâm đến các vấn đề của cuộc sống, liên hệ kiến thức học được ở trường với thực tế sinh động của thế giới tự nhiên và xã hội, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức tổng hợp đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ban biên tập