THI ĐUA LAO ĐỘNG HỌC TẬP THÁNG 10

-Ngày 3/10/2017 trường THCS Vĩnh Phong 2, tiến hành họp chi bộ thường kỳ tháng 10/2017 và họp hội đồng sư phạm tháng 10/2017. Tham gia cuộc họp chi bộ có mặt 24 đảng viên, cuộc họp HĐSP có mặt 37 CB, GV trong trường. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông tin tư tưởng nội bộ; thực hiện nghị quyết hội nghị CB-CC-VC năm học 2017-2018 là nội dung chính của cuộc họp

IMG_4064

Đồng chí Võ Văn Chim – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phong 2, chủ trì cuộc họp ngày 3/10/2017

IMG_4058

CBGV trường THCS Vĩnh Phong 2 dự họp ngày 3/10/2017

IMG_4059

CBGV trường THCS Vĩnh Phong 2 dự họp ngày 3/10/2017

IMG_4060

CBGV trường THCS Vĩnh Phong 2 dự họp ngày 3/10/2017

IMG_4061

CBGV trường THCS Vĩnh Phong 2 dự họp ngày 3/10/2017

IMG_4062

CBGV trường THCS Vĩnh Phong 2 dự họp ngày 3/10/2017

IMG_4065

Đồng chí Trần Văn Lâm – Phó bí thư chi bộ – Phó hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phong 2, đánh giá công tác chuyên môn tháng 9 và triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2017

IMG_4071

Đồng chí Hứa Hoài Liêm – Chi ủy viên – Chủ tịch Công Đoàn trường THCS Vĩnh Phong 2, đánh giá công tác Công Đoàn tháng 9 và triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2017

IMG_4073

Đồng chí Đặng Văn Út – Chi ủy viên – TPT đội trường THCS Vĩnh Phong 2, đánh giá công tác Đoàn Đội tháng 9 và triển khai kế hoạch công tác tháng 10/2017

IMG_4076

Đồng chí Nguyễn Hồng Cẩm – Ủy viên ban chấp hành Công Đoàn – Tổ nử công, công khai quỹ Công Đoàn

IMG_4081

Đồng chí Trần Hữu Duyên – GV trường THCS Vĩnh Phong 2, ý kiến tại cuộc họp ngày 3/10/2017

IMG_4082

Đồng chí Nguyễn Chí Đại – GV trường THCS Vĩnh Phong 2, ý kiến tại cuộc họp ngày 3/10/2017

IMG_4066

IMG_4067

IMG_4068

-Ngày 3/10/2017 chi bộ làm lễ kết nạp Đảng cho đồng chí Trần Tấn Minh và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt

IMG_4069

IMG_4070

IMG_4077

IMG_4079

IMG_4083

 

Ban biên tập