THI ĐUA HỌC TẬP TUẦN 3

-Ngày 28/8/2017 trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức giờ SHDC của tuần 3 năm học 2017-2018. Tham dự giờ sinh hoạt có mặt Ban giám hiệu, GVCN và các em HS trường THCS Vĩnh Phong 2. Bên cạnh những nghi thức như thường lệ, công tác tuyên truyền đến HS; hoạt động phong trào của các chi đội là nội dung chính của giờ sinh hoạt.

IMG_3860

Đồng chí Đặng Văn Út – Chi Ủy viên – TPT đội trường THCS Vĩnh Phong 2, chủ trì giờ sinh hoạt ngày 28/8/2017

IMG_3889

HS khối 6 và khối 9 trường THCS Vĩnh Phong 2 tham dự SHDC tuần 3 năm học 2017-2018 ngày 28/8/2017

IMG_3890

Chi đội lớp 6/4 trường THCS Vĩnh Phong 2 đạt giải ba thi đua học tập tuần 2 năm học 2017-2018

IMG_3891

Chi đội lớp 9/1 trường THCS Vĩnh Phong 2 đạt giải tư đua học tập tuần 2 năm học 2017-2018

-Đồng chí Võ Văn Chim – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phong 2, nhắc nhở động viên HS trong vấn đề học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức

IMG_3778

Đồng chí Võ Văn Chim – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phong 2

IMG_3894

HS khối 8 và khối 6 trường THCS Vĩnh Phong 2 dự SHDC tuần 3 năm học 2017-2018

IMG_3895

GVCN trường THCS Vĩnh Phong 2 dự SHDC tuần 3 năm học 2017-2018

IMG_3896

Hiệu trưởng và GVCN trường THCS Vĩnh Phong 2 dự SHDC tuần 3 năm học 2017-2018

IMG_3897

Học sinh Nguyễn Hồ Thảo Trân – Thành viên liên đội trường THCS Vĩnh Phong 2, tổng kết điểm thi đua học tập tuần 2 năm học 2017-2018

IMG_3898

Chi đội lớp 8/2 trường THCS Vĩnh Phong 2 đạt giải nhì thi đua học tập tuần 2 năm học 2017-2018

 

Ban biên tập