Tài liệu-TKB

-Tài liệu hướng dẫn học sinh trung học cơ sở ôn tập thi học kì II năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận:

Toán                  Hóa        Sinh       Ngữ văn               Sử           Địa          GDCD                   Tiếng Anh (7 năm)           Tiếng Anh (10 năm)

-Sổ gọi tên và ghi điểm học kì I năm học 2017-2018

-Tài liệu hướng dẫn học sinh trung học cơ sở ôn tập thi học kì I năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận:

*Môn Toán;      *Môn Vật lí;      *Môn Hoá học;      *Môn Sinh học;      *Môn Ngữ Văn;

*Môn Lịch Sử;      *Môn Địa lí;      *Môn GDCD;      *Môn Tiếng Anh

 

 

-THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019 ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1, NGÀY 13/08/2018:

*Thời khóa biểu khối 8 và khối 9 năm học 2018-2019

*Thời khóa biểu khối 6 và khối 7 năm học 2018-2019

*Thời khóa biểu học chéo buổi khối 8 và khối 9 năm học 2018-2019

*Thời khóa biểu học chéo buổi khối 6 và khối 7 năm học 2018-2019