Tài liệu

-PHẦN MỀM TRÍ VIỆT E-LEARNING (Đã mua bản quyền 15 triệu VNĐ)
-Tài liệu hướng dẫn học sinh trung học cơ sở ôn tập thi học kì II năm học 2018-2019 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận:

Toán                           Hóa              Sinh             Tiếng Anh             Ngữ Văn            Sử            Địa            GDCD

-Tài liệu hướng dẫn học sinh trung học cơ sở ôn tập thi học kì I năm học 2018-2019 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận:

*Toán                   *Vật lí                  *Hóa học              *Sinh học             *Ngữ văn              *Lịch sử                *Địa lí                   *GDCD

*Tiếng Anh (7 năm)                *Tiếng Anh (10 năm)

-Tài liệu hướng dẫn học sinh trung học cơ sở ôn tập thi học kì II năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận:

Toán                  Hóa        Sinh       Ngữ văn               Sử           Địa          GDCD                   Tiếng Anh (7 năm)           Tiếng Anh (10 năm)

-Sổ gọi tên và ghi điểm học kì I năm học 2017-2018

-Tài liệu hướng dẫn học sinh trung học cơ sở ôn tập thi học kì I năm học 2017-2018 của phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận:

*Môn Toán;      *Môn Vật lí;      *Môn Hoá học;      *Môn Sinh học;      *Môn Ngữ Văn;

*Môn Lịch Sử;      *Môn Địa lí;      *Môn GDCD;      *Môn Tiếng Anh