NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2018 TẠI ẤP ĐẬP ĐÁ 1

       Nâng cao nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần, nắm bắt dư luận xã hội, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong nhân dân để phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 được tổ chức tập trung vào ngày 13/11/2018

IMG_8834

       Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân ấp Đập Đá 1 đã cùng nhau ôn lại kỉ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam) (18/11/1930 – 18/11/2018). Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam với mục tiêu tập hợp và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

       Tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đánh giá kết quả một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới năm 2018”, “Ngày vì người nghèo”, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”,…

 

       Ấp Đập Đá 1 tổ chức Ngày hội tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức. Cũng trong ngày hội diễn ra giao lưu văn nghệ giữa các tổ dân cư thiết thực chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

 

       Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước

       Các đại biểu tham dự đã thể hiện niềm tin và khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban biên tập