HỌC ONLINE

 

 Chi2018


Bài học: Đoàn thuyền đánh cá

 môn Ngữ Văn, lớp 9

 Tải xuống

 

 

 Duyen

Bài học: Địa lí địa phương – tỉnh Kiên Giang

môn Địa lí 9

 Tải xuống

 

 

 Hang1

Bài học: Đô thị hóa ở đới ôn hòa

môn Địa lí 7

 Tải xuống

 

 

 KD

Bài học: Chống ô nhiễm tiếng ồn

môn Vật lí 7

Tải xuống

 

 TLy

Unit 6: THE ENVIRONMENT (LISTEN)

môn Tiếng Anh 9

Tải xuống

 

 H.cam_

Bài học: Thông tin về trái đất năm 2000

môn Ngữ Văn 8

 Tải xuống

 

 liem

Bài học:Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

môn GDCD 7

Tải xuống

 

 

 anh

Bài học: Biến dạng của rễ

môn Sinh học 6

Tải xuống

 

 Dai

Bài học: Tổ chức và truy cập Internet

môn Tin học 9

Tải xuống

 

 

 Chi2018

Bài học: Lặng lẽ SaPa

môn Ngữ Văn 9

Tải xuống

 

 Quan

Bài học: Lực điện từ

môn Vật lí 9

Tải xuống

 

 

 T.-Diem

Bài học: Thực hành quan sát cấu tạo trong một số thân mềm

môn Sinh học 7

Tải xuống

 

 

 KD

Bài học: Tia phân giác

môn Toán 7

 Tải xuống

 

 

 Chi2018

Bài học: Sông nước Cà Mau

Dư địa chí

 Tải xuống

 

 anh

Bài học: Biến dạng của lá

môn Sinh học 6

Tải xuống