HỌC ONLINE

Bài học: Đoàn thuyền đánh cá
môn Ngữ Văn 9
Tác giả Lê Thị Phương Chi
 Tải xuống

 

Bài học: Địa lí địa phương – tỉnh Kiên Giang
môn Địa lí 9
Tác giả Trần Hữu Duyên
 Tải xuống
Bài học: Đô thị hóa ở đới ôn hòa
môn Địa lí 7
Tác giả Trần Thị Hằng
 Tải xuống
Bài học: Chống ô nhiễm tiếng ồn
môn Vật lí 7
Tác giả Diệp Kiều Diễm
Tải xuống

Unit 6: THE ENVIRONMENT (LISTEN)

môn Tiếng Anh 9
Tác giả Hồ Thị Trúc Ly
Tải xuống
Bài học: Thông tin về trái đất năm 2000
môn Ngữ Văn 8
Tác giả Nguyễn Hồng Cẩm

Tải xuống

 

Bài học:Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
môn GDCD 7
Tác giả Hứa Hoài Liêm
Tải xuống

 

Bài học: Biến dạng của rễ
môn Sinh học 6
Tác giả Nguyễn Hoàng Anh
Tải xuống

 

Bài học: Tổ chức và truy cập Internet
môn Tin học 9
Tác giả Nguyễn Chí Đại
Tải xuống

 

Bài học: Lặng lẽ SaPa
môn Ngữ Văn 9
Tác giả Lê Thị Phương Chi
Tải xuống

 

Bài học: Lực điện từ
môn Vật lí 9
Tác giả Nguyễn Thanh Quân
Tải xuống

 

Bài học: Thực hành quan sát cấu tạo trong một số thân mềm
môn Sinh học 7
Tác giả Trần Thị Diễm
Tải xuống

 

Bài học: Tia phân giác
môn Toán 7
Tác giả Diệp Kiều Diễm
 Tải xuống

 

Bài học: Sông nước Cà Mau
Dư địa chí
Tác giả Lê Thị Phương Chi
 Tải xuống

 

Bài học: Biến dạng của lá
môn Sinh học 6
Tác giả Nguyễn Hoàng Anh
Tải xuống