Chi Bộ

       Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2 được thành lập tháng 08 năm 2005, tách ra từ chi bộ “ấp Đập Đá”, lúc đầu có 03 đảng viên. Qua quá trình phấn đấu và trưởng thành, tính đến hết năm học 2018-2019, chi bộ có tất cả 25 đảng viên. 
-Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2 được thành lập từ tháng 08/2005; được tách ra từ chi bộ Ấp Đập Đá, Xã Vĩnh Phong nay là Ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Được tách ra từ Chi bộ Ấp còn non trẻ mới 03 Đảng viên chính thức do đồng chí Trịnh Thúy Hồng, hiệu trưởng làm bí thư chi bộ.
-Sau khi được tách ra Chi bộ xác định công tác phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong đơn vị trường học góp phần giáo dục tư tưởng chính trị cho giáo viên trong đơn vị, thúc đẩy phong trào dạy và học của nhà trường ngày một đi lên, từ đó nhà trường tập trung giáo dục ý tưởng cách mạng cho đội ngũ giáo viên trẻ trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
-Sau 14 năm hoạt động của Chi bộ trải qua 03 lãnh đạo trường làm bí thư chi bộ đến nay Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2 từng năm lớn mạnh và hàng năm đều được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đến  nay số đảng viên Chi bộ tăng lên đáng kể có 25/37 cán bộ giáo viên là  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam  tỷ lệ 67,6%.
-Đặc biệt nhiệm kỳ 2015-2017 Chi bộ thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội XI Đảng bộ Huyện, đưa trường đạt trường kiểm định chất lượng mức độ 3.
-Một số thành tích Chi bộ đạt được:

IMG_2825

IMG_2826

 

IMG_3469

 

IMG_3470

      Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ công tác của nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2