Chi Bộ

      Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2 được thành lập từ tháng 08/2005; được tách ra từ chi bộ Ấp Đập Đá, Xã Vĩnh Phong nay là Ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Được tách ra từ Chi bộ Ấp còn non trẻ mới 03 Đảng viên chính thức do đồng chí Trịnh Thúy Hồng, hiệu trưởng làm bí thư chi bộ.

      Sau khi được tách ra Chi bộ xác định công tác phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong đơn vị trường học góp phần giáo dục tư tưởng chính trị cho giáo viên trong đơn vị, thúc đẩy phong trào dạy và học của nhà trường ngày một đi lên, từ đó nhà trường tập trung giáo dục ý tưởng cách mạng cho đội ngũ giáo viên trẻ trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

      Sau 10 năm hoạt động của Chi bộ trải qua 03 lãnh đạo trường làm bí thư chi bộ đến nay Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2 từng năm lớn mạnh và hàng năm đều được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. Đến  nay số đảng viên Chi bộ tăng lên đáng kể có 23/33 cán bộ giáo viên là  Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam  tỷ lệ 69,7%.

      Đặc biệt nhiệm kỳ 2015-2017 Chi bộ thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội XI Đảng bộ Huyện, đưa trường đạt trường kiểm định chất lượng mức độ 3.

-Thành tích Chi bộ đạt được:

 

IMG_3469

 

IMG_3470

Bí thư Chi bộ trường THCS Vĩnh Phong 2