Kết quả các kì thi

Thi lại

Thi lại

-Hôm nay, vào lúc 7 giờ ngày 25/07/2015 tại hội đồng thi trường THCS Vĩnh Phong 2, tiến hành tổ chức cho một số học sinh các khối lớp 6; 7 và 8 thi lại (do điểm tổng kết...