Đào tạo

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH

*Năm học 2017-2018   *Năm học 2016-2017   *Năm học 2015-2016   *Năm học 2014-2015

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

-Ngày 16/5/2018, “Hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS” trường THCS Vĩnh Phong 2, tổ chức xét công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 cho 116 học sinh lớp 9. Kết quả có 116 học sinh được...

ĐIỂM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

ĐIỂM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

-Truy cập theo link: https://drive.google.com/drive/folders/0BwfIRszWixuBQTdhN1dwN0FsWU0?usp=sharing

ĐIỂM 14 LỚP NĂM HỌC 2015-2016

ĐIỂM 14 LỚP NĂM HỌC 2015-2016

Truy cập theo link: https://drive.google.com/folderview?id=0BwfIRszWixuBT2UtQ1NrMU1JTVE&usp=sharing nếu không xem được tất cả các sheet thì bấm vào ô vuông có dấu mũi tên ở góc trên bên phải

ĐIỂM HỌC KÌ I

ĐIỂM HỌC KÌ I

-Bảng điểm tổng hợp học kì I năm học 2015-2016 https://drive.google.com/folderview?id=0BwfIRszWixuBSERFNjRoZ0VHN1E&usp=sharing -Bảng điểm bình quân học kì I năm học 2015-2016 https://drive.google.com/folderview?id=0BwfIRszWixuBb1V1TGE2NEpQUmc&usp=sharing   Ban biên tập

Quy chế

Quy chế

-Công khai chất lượng theo thông tư 09: https://drive.google.com/file/d/0B9-JPHMM6xs4MDJEeWlaYXdacTA/view?usp=sharing -Quy chế làm việc: https://docs.google.com/document/d/1oIB9g8Hu2Uxhfmki6m9ZmOPD6jbuDGp7TW5Fkf8LBBg/edit?usp=sharing -Quy chế chi tiêu nội bộ: https://docs.google.com/document/d/1IgK6JSdp6J90IQhhia5RzPzAnecllLL2O3–Vh07KiU/edit?usp=sharing -Quy chế dân chủ: https://docs.google.com/document/d/1OF_n5KhZ5RZFJLoLMMoWH5qx1iNZZQL6slcP9XwstxA/edit?usp=sharing

Kế hoạch

Kế hoạch

-Kế hoạch năm học 2015 – 2016 của hiệu trưởng trường THCS Vĩnh Phong 2: https://docs.google.com/document/d/1_3gFEuMer0jgpA-msCgZcfYz7iTuuESeDsBYZbR-Xw4/edit?usp=sharing -Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2015 – 2016: https://docs.google.com/document/d/1S-kc_GxFcHYnKFNdc8TkNbyMwKaJC0b9cQBdCZbKGcU/edit?usp=sharingd

Bảng điểm tổng hợp

Bảng điểm tổng hợp

*Bảng điểm tổng hợp kết quả cả năm học 2014-2015 của toàn trường (13 lớp): -Khối 6: https://drive.google.com/file/d/0B-pvKnby148meUstRkozVDlJS3M/view?usp=sharing     (pdf) https://docs.google.com/spreadsheets/d/19TzKdmnnHLZjO41WqI-7h2Qg2f5Mkv5j9rsJgsQwQ0M/edit?usp=sharing(excel) -Khối 7: https://drive.google.com/file/d/0B-pvKnby148meEpIQnRPYVFzOWM/view?usp=sharing   (pdf) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YA5WzNscpd-mhO18aUuTG8oLZQ2WLZXwAF99c9c7eFk/edit?usp=sharing(excel) -Khối 8: https://drive.google.com/file/d/0B-pvKnby148mS240YWs1SVdLYVE/view?usp=sharing   (pdf) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BNb97h4kwBX0rCXNJM3zEFMn4KDF3m8ceckJmCTnXdw/edit?usp=sharing(excel) -Khối 9: https://drive.google.com/file/d/0B-pvKnby148mc0tuT3dmTVo3SVE/view?usp=sharing   (pdf) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7cb6LyBOoFF1knt2ScuIl1_T87ufmRvx7O7w6PY_9g/edit?usp=sharing(excel) (Kết quả trích...

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

        ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH PHONG    Chi bộ Trường THCS Vĩnh phong 2                  Số:  02 KH-CB                            ...