Đào tạo

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH

*Năm học 2017-2018   *Năm học 2016-2017   *Năm học 2015-2016   *Năm học 2014-2015

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018

-Ngày 16/5/2018, “Hội đồng xét công nhận Tốt nghiệp THCS” trường THCS Vĩnh Phong 2, tổ chức xét công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 cho 116 học sinh lớp 9. Kết quả có 116 học sinh được...

Trang 1 / 212