Dạy và Học

HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 11 NĂM 2015

HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 11 NĂM 2015

-Hôm nay, ngày 1/11/2015 tại trường THCS Vĩnh Phong 2, đồng chí Võ Văn Chim chủ trì cuộc họp hội đồng sư phạm tháng 11 năm học 2015-2016   -Đến dự có mặt đầy đủ CB-GV trường THCS Vĩnh...