TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày đăng: Lượt xem:

 PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2 Số:10 /KH-THCS-VP 2 CỘNG HOÀ...

Tin tức giáo dục

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

      Không khí tập trung, góp ý thẳng thắn, khách quan, dân chủ. Đó là những gì nhận thấy tại cuộc họp kiểm điểm 23 đảng viên năm 2018 vào ngày 14/12/2018 của Chi ủy-Chi bộ trường...

Chuyên đề giáo dục

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

      Không khí tập trung, góp ý thẳng thắn, khách quan, dân chủ. Đó là những gì nhận thấy tại cuộc họp kiểm điểm 23 đảng viên năm 2018 vào ngày 14/12/2018 của Chi ủy-Chi bộ trường...

Tin tức

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

      Không khí tập trung, góp ý thẳng thắn, khách quan, dân chủ. Đó là những gì nhận thấy tại cuộc họp kiểm điểm 23 đảng viên năm 2018 vào ngày 14/12/2018 của Chi ủy-Chi bộ trường...