TIN TỨC CÁC BÁO

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày đăng: Lượt xem:

 PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2 Số:10 /KH-THCS-VP 2 CỘNG HOÀ...

Tin tức giáo dục

KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2018-2019

KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2018-2019

      Trong không khí thân thiện, nghiêm túc của lễ khai mạc kì thi học sinh giỏi vòng huyện Vĩnh Thuận năm học 2018-2019, được tổ chức tại trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận ngày 20/02/2019, dễ...

Chuyên đề giáo dục

KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2018-2019

KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2018-2019

      Trong không khí thân thiện, nghiêm túc của lễ khai mạc kì thi học sinh giỏi vòng huyện Vĩnh Thuận năm học 2018-2019, được tổ chức tại trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận ngày 20/02/2019, dễ...

Tin tức

KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2018-2019

KÌ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN VĨNH THUẬN NĂM HỌC 2018-2019

      Trong không khí thân thiện, nghiêm túc của lễ khai mạc kì thi học sinh giỏi vòng huyện Vĩnh Thuận năm học 2018-2019, được tổ chức tại trường THCS Thị trấn Vĩnh Thuận ngày 20/02/2019, dễ...