KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH DUY TRÌ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Ngày đăng: Lượt xem:

 PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN TRƯỜNG THCS VĨNH PHONG 2 Số:10 /KH-THCS-VP 2 CỘNG HOÀ...

Tin tức giáo dục

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6

-Ngày 17/9/2018 trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ (SHDC) của tuần 6 năm học 2018-2019. Tham dự giờ sinh hoạt có lãnh đạo nhà trường, 16 giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và hơn 600...

Chuyên đề giáo dục

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6

-Ngày 17/9/2018 trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ (SHDC) của tuần 6 năm học 2018-2019. Tham dự giờ sinh hoạt có lãnh đạo nhà trường, 16 giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và hơn 600...

Tin tức

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6

SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 6

-Ngày 17/9/2018 trường THCS Vĩnh Phong 2 tổ chức giờ sinh hoạt dưới cờ (SHDC) của tuần 6 năm học 2018-2019. Tham dự giờ sinh hoạt có lãnh đạo nhà trường, 16 giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và hơn 600...